O Društvu

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG) osnovano je 2004. godine, kao odraz aktualne potrebe za organiziranim djelovanjem u svrhu ostvarivanja prava naših inženjera na rad u struci i borbe protiv njihove diskriminacije na tržištu rada. Društvo je osnovano pod nazivom Udruga inženjera geotehnike (UIG) i vrlo je aktivno djelovalo sve do 2009. godine. Djelovanje udruge bilo je većinski usmjereno na inicijativu za usklađivanje stručnih i akademskih naziva inženjera poteklih s Geotehničkog fakulteta  sa postojećim zakonskim okvirom i ostvarivanje njihove mogućnosti polaganja stručnih ispita u području građevinarstva i rudarstva te pristupanja Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva. Nakon toga je došlo do određene stagnacije u radu te je tek tijekom druge polovice 2014. došlo do ponovnog okupljanja članova i stvaranja organizacijskih preduvjeta za revitalizaciju rada udruge na Skupštini u siječnju 2015. godine. Iste godine udruga mijenja ime u Hrvatsko društvo inženjera geotehnike. U tom periodu Društvo se aktivno uključilo u javne rasprave vezane uz izmjene i dopune zakona koji reguliraju poslove i djelatnosti građevinske struke, kao inicijator zajedničkog djelovanja Geotehničkog fakulteta i više strukovnih udruga šireg varaždinskog prostora i grada Zagreba. Vezano uz tu tematiku, Društvo je organiziralo i okrugli stol na kojem su se prvi put poslije dužeg vremena okupila lokalna strukovna udruženja, kako bi zajednički raspravili aktualnu problematiku i postavili temelje zajedničkog djelovanja. Istovremeno je Društvo aktivno radilo na izmjenama svojih temeljnih akata i strateških dokumenata, koje su osim usklađenja s novim Zakonom o udrugama, trebale biti i takve da omoguće daljnji razvoj Društva u modernu organizaciju, koja će biti aktivni promotor geotehničke struke, ali i aktivni član lokalne zajednice u kojoj djeluje.

HDIG ima evidentirana 74 člana, od čega 26 sa statusom aktivnog člana. Svi su aktivni članovi Društva visoko obrazovane osobe, a među njima je 1 magistar znanosti i 5 doktora znanosti, od čega su 3 s izborom u zvanje docenta i 1 s izborom u zvanje redovitog profesora, a još 4 člana imaju status doktoranda na doktorskim studijima u području građevinarstva i informacijskih znanosti. Devet članova Društva aktivno je uključeno ili su bili uključeni u izvođenje nastave na visokoškolskim obrazovnim ustanovama te 3 člana u izvođenje nastave u srednjim školama. Dva su člana Društva ovlašteni inženjeri građevinarstva, 2 člana imaju ovlaštenje za vođenje poslova u rudarstvu, a 6 članova su ovlašteni stručnjaci ili stručni suradnici za obavljanje poslova zaštite prirode i okoliša. Članovi Društva su i društveno vrlo aktivni te bilježe članstvo u još dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih organizacija.

Članovi HDIG sudjelovali su kao članovi projektnih timova u 17 znanstvenih projekata (od toga su 4 EU projekta – IPA, Horizon 2020, OP Konkurentnost i kohezija) te ukupno 11 EU projekta, ukupne vrijednosti veće od 17.000.000,00 EUR. Predsjednik HDIG bio je Task manager u Horizon 2020 projektu EU-CIRCLE – A PanEuropean Framework for Strengthening Critical Infrastructure Resilience to Climate Change (2015.-2018.), ukupne vrijednosti 7.284.000,00 EUR, u kojem je sudjelovala 21 znanstvena, odnosno državna ustanova iz više europskih zemalja, a trenutno je voditelj, konzultant i član projektnih timova u 7 ESF projekata ukupne vrijednosti 60.000.000,00 HRK. Među njima se ističe ESF projekt Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska, ukupne vrijednosti 46.555.165,83 HRK, na kojem je zaposlen kao Voditelj projekta. Također, članovi HDIG zajedno imaju reference u više od tisuću stručnih elaborata, projekata i studija u područjima graditeljstva, rudarstva, zaštite prirode i zaštite okoliša te su objavili više od 200 znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim ili stručnim časopisima te zbornicima radova sa znanstvenih skupova.

Današnje djelovanje Društva temelji se na aktivnostima promicanja i razvoja geotehničkog inženjerstva i aktivnoj provedbi programa usmjerenih na jačanje osobnih kompetencija mladih, smanjenje nezaposlenosti te povećanje kvalitete života i socijalne uključenosti lokalnog stanovništva. U tom smjeru Društvo trenutno provodi projekt Klub za zapošljavanje Varaždin financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, partner je Geotehničkom fakultetu u ESF projektu Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša i KUD-u Ljuba voda iz Ljubešćice u ESF projektu Pjesmom i plesom protiv socijalne isključenosti, a u tijeku je evaluacija prijedloga još desetak ESF projekata u kojima Društvo ima ulogu prijavitelja ili partnera. Društvo ima moderno opremljen ured s multifunkcijskom dvoranom u Kratkoj ulici 2 – 4 u Varaždinu u kojem su stalno zaposlene 4 osobe – od toga su tri naše inženjerke koje su diplomirale na Geotehničkom fakultetu, a informacije o Društvu i njegovim aktivnostima dostupne su na internetskim stranicama Društva.