Ja to mogu i hoću !

 

ESF PROJEKT „JA TO MOGU I HOĆU !“
(UP.01.2.0.04.0034)

 

 

Cilj projekta:

Obrazovati 20 neaktivnih NEET osoba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

 

Svrha projekta:

Projektom “Ja to mogu i hoću !” provedene su obrazovne aktivnosti za ciljanu skupinu mladih neaktivnih NEET osoba iz Varaždinske županije u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih se na taj način osnažilo i potaknulo na aktivno sudjelovanje u tržištu rada. Time se ujedno postiže i krajnji cilj rasta zapošljavanja i smanjenja siromaštva.

Tijekom cijelog trajanja projekta, kroz Savjetovalište za mlade, korisnicima su bili dostupni mentori koji su s njima radili na aktivnostima povećanja samopouzdanja i postavljanja realističnih ciljeva te im prema potrebi pomagali u traženju posla.

 

Rezultati projekta:

  • Uspostavljeno Savjetovalište za mlade
  • Uspostavljen mobilni tim mladih animatora NEET skupine
  • Uspostavljen mentorski tim s 3 socijalna radnika i 1 psihologom
  • Provedeno mentorstvo za 22 korisnika projekta
  • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 24 NEET osobe
  • Izrađena 23 Individualna plana za uključivanje NEET osoba
  • Provedeno 25 programa sportskih, rekreativnih i kreativnih sadržaja s ukupno 38 aktivnosti za korisnike
  • Provedeno 9 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina s ukupno 36 radionica
  • Uspješno završeno 17 verificiranih programa obrazovanja odraslih

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.999.200,00 kn

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 06.07.2021.  –  06.07.2023.

 

Korisnik projekta:

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG)

 

Projektni partneri:

Odred izviđača “Varaždin”

HZZ, Područni ured Varaždin

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Simona Štriga, voditeljica projekta

Broj telefona: +385 42 562 085

E-mail:

 

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva inženjera geotehnike.