Ja to mogu i hoću


ESF PROJEKT „JA TO MOGU I HOĆU“
(UP.01.2.0.04.0034)

 

 

Cilj projekta:

Obrazovanje 20 neaktivnih NEET osoba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

 

Svrha projekta:

Svrha ovog projekta je doprinjeti omogućavanju pristupa neaktivnih mladih osoba (NEET) tržištu rada i njihovom osnaživanju za aktivno sudjelovanje na njemu.

Ciljna skupina projekta su mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina koje će kroz spomenuti program povećati svoju komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost i multikulturalnost te tako postati konkurentiniji na tržištu rada.

Time će se postići krajnji cilj rasta zapošljavanja i smanjenja siromaštva.

Ovim će projektom 20 pripadnika ciljane skupine završiti verificirane programe obrazovanja, a tijekom cijelog trajanja projekta bit će im dostupan mentor koji će s njima raditi na aktivnostima povećanja samopouzdanja i postavljanja realističnih ciljeva te im pomagati u traženju posla.

Ovim se projektom želi obrazovati ciljana skupina od 20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Varaždinske županije u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih se na taj način osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projektom “Ja to mogu i hoću !” obrazovat će se ciljana skupina od 20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Varaždinske županije u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te će ih se na taj način osnažiti i potaknuti na aktivno sudjelovanje u tržištu rada.

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike razvit će i provesti inovativni program osposobljavanja za veću zapošljivost i lakšu integraciju na tržište rada ranjivih skupina.

 

Rezultati projekta:

 • Izrađeno 20 Individualnih planova s ciljem aktivacije NEET osobe radi uključivanja u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje
 • Provedeno 5 ciljanih programa u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnost i aktivno traženje posla putem sportskih, kulturnih ili programa sličnih sadržaja
 • Provedeno zapošljavanje 1 voditelja Savjetovališta za mlade
 • Provedeno zapošljavanje 4 terenska radnika (street workera)
 • Uspostavljeno 1 Savjetovalište za mlade
 • Uspostavljen 1 mobilni tim s 4 terenska radnika (street workera)
 • Provedeno 5 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina
 • Angažirana 4 vanjska stručnjaka – socijalna radnika za obavljanje poslova mentora
 • Uspješno provedeno mentorstvo za 20 korisnika projekta
 • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 20 NEET osoba
 • Uspješno završeno 20 verificiranih programa obrazovanja odraslih

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.999.200,00 kn

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 06.07.2021.  –  06.07.2023.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Simona Štriga, voditeljica projekta HDIG

Broj telefona: +385 42 562 085

E-mail:

 

Više detalja moći ćete uskoro pronaći na web stranici projekta.

 


Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva inženjera geotehnike.