Nove mogućnosti za tebe

 

ESF PROJEKT „NOVE MOGUĆNOSTI ZA TEBE !“
(UP.01.2.0.04.0029)

 

 

Cilj projekta:

Obrazovati 20 neaktivnih NEET osoba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

 

Svrha projekta:

Projektom “Nove mogućnosti za tebe !” provedene su obrazovne aktivnosti za ciljanu skupinu mladih neaktivnih NEET osoba iz Grada Zagreba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih se na taj način osnažilo i potaknulo na aktivno sudjelovanje u tržištu rada. Time se ujedno postiže i krajnji cilj rasta zapošljavanja i smanjenja siromaštva.

Tijekom cijelog trajanja projekta, kroz Savjetovalište za mlade, korisnicima su bili dostupni mentori koji su s njima radili na aktivnostima povećanja samopouzdanja i postavljanja realističnih ciljeva te im prema potrebi pomagali u traženju posla. Također je za osobe najudaljenije od tržišta rada organizirano i savjetovanje koje je uključivalo psihološku podršku u razrješavanju problema koji im otežavaju aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

 

Rezultati projekta:

  • Uspostavljeno Savjetovalište za mlade
  • Uspostavljen mobilni tim mladih animatora NEET skupine
  • Uspostavljen mentorski tim s 5 psihologa
  • Provedeno mentorstvo za 28 korisnika projekta
  • Provedeno psihološko savjetovanje za 14 korisnika projekta
  • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 26 NEET osobe
  • Izrađeno 26 Individualnih planova za uključivanja NEET osoba
  • Provedeno 77 aktivnosti iz 5 programa sportskih, rekreativnih i kulturnih sadržaja
  • Provedene 34 radionice iz 5 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina
  • Uspješno završen 21 verificiran program obrazovanja odraslih

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.999.200,00 kn

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 06.07.2021.  –  06.07.2023.

 

Korisnik projekta:

Amigdala – Centar za psihološku pomoć, Zagreb

 

Projektni partneri:

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG)

HZZ, Područna služba Zagreb

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Anja Petrović, voditeljica projekta

Broj telefona: +385 42 562 085

E-mail:

 

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva inženjera geotehnike.