Nove mogućnosti za tebe


ESF PROJEKT „NOVE MOGUĆNOSTI ZA TEBE !“
(UP.01.2.0.04.0029)

 

 

Cilj projekta:

Obrazovati 20 neaktivnih NEET osoba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

 

Svrha projekta:

Svrha ovog projekta je doprinjeti omogućavanju pristupa neaktivnih mladih osoba (NEET) tržištu rada i njihovom osnaživanju za aktivno sudjelovanje na njemu.

Projektom “Nove mogućnosti za tebe !” obrazovat će se ciljana skupina od 20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Grada Zagreba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te će ih se na taj način osnažiti i potaknuti na aktivno sudjelovanje u tržištu rada.

Time će se postići krajnji cilj rasta zapošljavanja i smanjenja siromaštva.

Ovim će projektom Amigdala uspostaviti partnerstvo s relevantnim dionicima – Reg. uredom HZZ-a u Zagrebu kao institucijom vezanom uz zapošljavanje i HDIG kao predstavnikom civilnog društva – koje će rezultirati aktivacijom 20 mladih neaktivnih osoba.

Ovim će projektom 20 pripadnika ciljane skupine završiti verificirane programe obrazovanja, a tijekom cijelog trajanja projekta bit će im dostupan mentor koji će s njima raditi na aktivnostima povećanja samopouzdanja i postavljanja realističnih ciljeva te im pomagati u traženju posla. Također će za 10 osoba najudaljenijih od tržišta rada biti organizirano i savjetovanje koje će uključivati psihološku podršku u razrješavanju problema koji im otežavaju aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Prethodno navedenim projekt podupire Europski stup socijalnih prava te ispunjava potrebe Zaključaka Vijeća.

Ovim se projektom želi obrazovati ciljana skupina od 20 mladih neaktivnih NEET osoba iz Grada Zagreba u dobi od 15 do 29 godina kroz verificirane programe obrazovanja odraslih te ih se na taj način osnažiti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

 

Rezultati projekta:

 • Izrađeno 20 Individualnih planova s ciljem aktivacije NEET osobe radi uključivanja u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje
 • Provedeno 5 ciljanih programa u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnost i aktivno traženje posla putem sportskih, kulturnih ili programa sličnih sadržaja
 • Provedeno zapošljavanje 1 voditelja Savjetovališta za mlade
 • Provedeno zapošljavanje 3 terenska radnika (street workera)
 • Uspostavljeno 1 Savjetovalište za mlade
 • Uspostavljen 1 mobilni tim s 3 terenska radnika (street workera)
 • Provedeno 5 programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina
 • Angažirana 4 vanjska stručnjaka – socijalna radnika za obavljanje poslova mentora
 • Uspješno provedeno mentorstvo za 20 korisnika projekta
 • Uspješno provedeno psihološko savjetovanje za 10 korisnika projekta
 • Provedeno informiranje o stanju na tržištu rada za 20 NEET osoba
 • Uspješno završeno 20 verificiranih programa obrazovanja odraslih

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.999.2000,00 kn

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 06.07.2021.  –  06.07.2023.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Simona Štriga, voditeljica projekta HDIG

Broj telefona: +385 42 562 085

E-mail:

 

Više detalja moći ćete uskoro pronaći na web stranici projekta.

 


Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva inženjera geotehnike.