Ciljevi

 • promicanje, razvijanje i unapređivanje geotehničke djelatnosti i struke te tehničkih znanosti u području geotehničkog inženjerstva
 • utjecanje na oblikovanje stajališta i stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja o pitanjima važnim za razvoj geotehničke struke i status inženjera geotehnike u društvu
 • unapređivanje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za razvijanje i djelovanje geotehničke struke
 • unapređivanje statusa, zaštita interesa i sprečavanje diskriminacije inženjera geotehničke struke u komorama i savezima te kod poslodavaca i tijela državne uprave
 • unapređivanje stručnog rada članova i promicanje istraživanja i novina u području geotehničkog inženjerstva
 • poticanje i podržavanje članova u znanstvenoistraživačkom radu u području geotehnike
 • utjecanje na razvijanje i unapređivanje uloge geotehničke struke u održivom razvoju te očuvanju i zaštiti prirode i okoliša
 • okupljanje i međusobno razmjenjivanje iskustava i mišljenja inženjera geotehničke struke
 • poticanje znanstvenog i stručnog usavršavanja te društvenog života članova
 • briga o cjeloživotnom usavršavanju članova
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja geotehničkog inženjerstva
 • uspostavljanje, razvijanje i jačanje suradnje sa srodnim udruženjima u zemlji i inozemstvu