STEM Centar za djecu i mlade


ESF PROJEKT „STEM CENTAR ZA DJECU I MLADE“
(UP.04.2.1.10.0076)

 

 

Cilj projekta:

Potaknuti popularizaciju STEM-a među djecom i mladima kroz aktivnosti jačanja kapaciteta HDIG i najmanje 4 drugih organizacija civilnoga društva, te kroz uspostavu i provedbu aktivnosti STEM Centra u prostoru Geotehničkog fakulteta.

 

Svrha projekta:

Svrha ovog projekta je jačanje kapaciteta Hrvatskog društva inženjera geotehnike (HDIG) i drugih udruga za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a kroz provedbu ciljanih STEM programa, unaprjeđenje suradnje s Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kroz uređenje STEM centra u prostorijama fakulteta i povećanje broja popularnih STEM aktivnosti.

Ovim će se projektom povećati prirodoslovne i inženjerske vještine krajnjih korisnika, odnosno djece, mladih i ostalih građana koji će biti uključeni u aktivnosti i programe namijenjene povećanju popularnosti STEM-a.

Time će se postići krajnji cilj opća populacija u znanost, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, a sve zajedno će doprinijeti pametnom rastu i pozicioniranju RH kao suvremene države.

te projekt u potpunosti doprinosi ostvarenju potreba Akcijskog plana.

 

Rezultati projekta:

 • Provedena 3 treninga razvoja mekih vještina za 10 članova i zaposlenika OCD-a .
 • Provedeno 5 studijskih putovanja u RH (Oroslavje, Zagreb, Križovec-Osijek, Krasno- Starigrad-Split, Medulin-Višnjan) za 10 članova Prijavitelja i Partnera (po putovanju).
 • Provedena 4 inozemna putovanja (Atena, Nikozija, Berlin, Pariz) za 5 članova Prijavitelja i Partnera (po putovanju).
 • Posjećena 2 sajma/konferencije u zemlji članici EU (München, Prag) za 4 člana Prijavitelja/Partnera (po sajmu/konferenciji).
 • Adaptiran, uređen i opremljen prostor STEM Centra za djecu i mlade – adaptacija prostora dozvoljena je u maksimalnom trajanju 1/2 razdoblja provedbe projekta.
 •  Postavljen trajni postav elementa – Geološka zbirka u STEM Centru – trajni postav prostora organiziran u minimalno 1/2 razdoblja provedbe projekta.
 • Izrađeno 15 novih inovativnih programa STEM Centra za djecu i mlade.
 • Izrađen komplet didaktičkih materijala za provedbu programa STEM Centra za djecu i mlade.
 • Izrađena web aplikacija za popularizaciju STEM-a i virtualnu provedbu programa STEM Centra.
 • Izrađeno e-učenje (SCORM materijali) za popularizaciju STEM-a i virtualnu provedbu programa STEM Centra.
 • Provedene aktivnosti STEM Centra s 30 pilot grupa po 15 učenika (ukupno 450 učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta).
 • Izrađena web stranice s ciljem promocije STEM centra – trajnog postava projekta.
 • Provedena promotivna kampanja povodom otvaranja STEM Centra.
 • Održana konferencija povodom otvaranja STEM Centra za 20 sudionika.
 • Razvijen program jednodnevnih radionica s ciljem popularizacije STEM-a za djecu osnovnoškolskog uzrasta u području inženjerstva okoliša
 • Provedeno 9 radionica (terenskih aktivnosti) za 350 učenika.
 • 4 volontera sudjelovalo u realizaciji aktivnosti elementa.
 • 4 predavača sudjelovala u provedbi aktivnosti elementa.
 • Nabavljena oprema potrebna za realizaciju aktivnosti elementa: komplet za ispitivanje kvalitete vode te komplet za ispitivanje vode i tla s odgovarajućim mjernim priključcima, potrošni materijal.

Ukupna vrijednost projekta: 2.290.750,91 kn

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 29.06.2021.  –  29.06.2023.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: , voditeljica projekta

Broj telefona: +385 42 562 085

E-mail:

 

Više detalja moći ćete uskoro pronaći na web stranici projekta.

 


Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog društva inženjera geotehnike.