Djelatnosti

  • poticanje i podupiranje stručnog rada i razmjene strukovnih iskustava u području graditeljstva, geotehničkog i hidrotehničkog inženjerstva, inženjerstva okoliša, rudarstva, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, očuvanja i zaštite prirode i okoliša te drugim područjima vezanim uz održivi razvoj i geotehničko inženjerstvo
  • poticanje i podupiranje znanstveno-istraživačkog rada u prirodnim, društvenim, tehničkim i interdisciplinarnim područjima znanosti
  • razvijanje stručne i znanstvene suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koji djeluju u prirodnim, društvenim, tehničkim i interdisciplinarnim područjima znanosti, a osobito u području geotehničkog inženjerstva
  • razvijanje i populariziranje znanosti i struke kroz organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija, poticanje inovatorstva, organiziranje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, promicanje digitalne, medijske, čitalačke, zdravstvene, prirodoslovne, financijske i multikulturalne pismenosti te medijske kulture, umrežavanje i razvijanje međunarodne znanstvene, stručne i razvojne suradnje te poticanje i razvijanje međunarodnih prijateljstava i međunarodne mobilnosti
  • organiziranje i izvođenje aktivnosti zaštite dostojanstva inženjera geotehničke i geoinženjerske struke i njihovih ustavnih i zakonskih prava na rad i obrazovanje, uključujući aktivno praćenje javnih politika, javno zagovaranje i suradnju sa sredstvima javnog informiranja i drugim medijima te pružanje pomoći i podrške nezaposlenim kolegama, osiguravanje besplatne pravne pomoći i prava na pristup informacijama
  • organiziranje prigodnih skupova i zabava kulturno-društvenog sadržaja za članove i goste, sportsko-rekreacijskih natjecanja i drugih sportsko-rekreativnih, pustolovnih i edukativnih aktivnosti u svrhu druženja, razmjene iskustava i stjecanja novih znanja te prevencije bolesti i unaprjeđenja zdravlja i rekreacije
  • poticanje i promicanje volonterstva i volonterskih centara, društvene solidarnosti, suzbijanja siromaštva i prevencije ovisnosti, interkulturalnog dijaloga, dobrog upravljanja i razvoja lokalne zajednice, zaštite kulturne baštine, razvoja civilnog društva, prevencije i suzbijanja korupcije te razvoja, provedbe i promocije socijalnog poduzetništva