11. Skupština HDIG

Danas s početkom u 19:00 sati održana je 11. redovna Skupština Hrvatskog društva inženjera geotehnike u restoranu Šanjek u Varaždinu.

Na Skupštini su podneseni Izvještaji o radu i financijskom poslovanju u 2019. godini, a nakon službenog dijela održano je tradicionalno druženje članova Društva.