19. Skupština HDIG

Devetnaesta Skupština Društva održana je 21. ožujka 2024. godine, u dvorani HDIG, Varaždin, Kratka 4, a osim članova Društva na Skupštini su bili prisutni i gosti iz Hrvatskog društva za inženjerstvo okoliša.

Na Skupštini je prihvaćen Zapisnik s prethodne Skupštine te Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2023. godinu.

Nakon Skupštine održana je zajednička prigodna večera HDIG i HDIO u restoranu Šanjek.