22.3. Svjetski dan voda

Danas, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda. Inicijativa je to pokrenuta od strane organizacije UN-Water  koja je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti vode i činjenici da 2,2 milijarde ljudi još uvijek nema siguran pristup zdravstveno ispravnoj vodi. Glavni fokus Svjetskog dana voda je podrška postizanju UN-ovog 6. Cilja Održivog Razvoja : Voda i kanalizacija za sve do 2030. godine.

Svake godine na današnji dan UN-Water objavljuje „The United Nations World Water Development Report“, a 2020. godine tema Izvještaja bila je „Voda i klimatske promjene“. Glavne poruke Izvještaja odnose se na činjenicu da je voda medij kroz koji prirodne i ljudske zajednice najviše osjećaju utjecaj klimatskih promjena te je naglašena važnost održivog upravljanja vodama kao temelja za adekvatan odgovor na klimatske promjene.

Sigurnost hrane, ljudsko zdravlje, ekosustavi, proizvodnja energije, industrijski razvoj i ekonomski rast ovise o vodi te su zbog toga vrlo ranjivi u odnosu na učinke klimatskih promjena. Izvještaj navodi da održivo upravljanje vodama pomaže u prilagodbi klimatskim promjenama, ali može imati važnu ulogu i u njihovom smanjenju. Odgovorno i učinkovito korištenje vode direktno utječe na uštedu energije koja vodi do redukcije emisija stakleničkih plinova. Organska poljoprivreda, zaštita močvara, napredno pročišćavanje otpadnih voda i druge mjere upravljanja vodama temeljene na ekološkim rješenjima mogu smanjiti emisiju stakleničkih plinova, a neke od njih i pritom proizvesti bioplin kao obnovljivi izvor energije.

Iako je mogućnost za smanjenje utjecaja klimatskih promjena održivim upravljanjem vodama itekako globalno prepoznata, još uvijek se ne poduzimaju konkretne akcije, odnosno mali broj zemalja je proveo procjenu troškova ovakvih rješenja, a još manje njih je pripremilo konkretne projektne prijedloge. Razlog za navedeno su nedostatna financijska sredstva za upravljanje vodnim resursima, zalihama vode i kanalizacijskim sustavima, no sve se više ukazuju prilike za sustavnije i preciznije planiranje uključivanja mjera održivosti u investicije povezane s vodom te one postaju privlačnije klimatskim financijerima.