Održana Početna konferencija projekta “Nove mogućnosti za tebe!”

U četvrtak 16. prosinca 2021. u prostorijama udruge Amigdala – Centar za psihološku pomoć održana je početna konferencija povodom predstavljanja projekta „Nove mogućnosti za tebe!“, kao i aktivnosti koje će biti obuhvaćene i provedene u sklopu projekta.

Projekt je predstavila Sanja Vuletin, predsjednica udruge Amigdala – Centar za psihološku pomoć zajedno s predsjednikom Hrvatskog društva inženjera geotehnike Nenadom Petrovićem.

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, najznačajnije aktivnosti obuhvaćene projektom, doprinos i očekivani rezultati.