Novi ESF projekt u kojem HDIG sudjeluje kao partner Geotehničkog fakulteta

Potpisivanjem ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Geotehnički fakultet započeo je 9. ožujka ove godine s provedbom ESF projekta „Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša”.

Kroz ovaj projekt uvest će se na svim studijskim godinama Geotehničkog fakulteta izborni kolegij stručna praksa, a fakultet će se ujedno i odgovarajuće opremiti za izvođenje tih predmeta.

Tijekom projekta HDIG će izraditi analizu zapošljivosti inženjera inženjerstva okoliša i voditi razvoj Centra za razvoj karijera te organizirati karijerna savjetovanja studenata, a zajedno s drugim projektnim partnerima sudjelovat će u definiranju ishoda učenja stručne prakse i izradi programa terenskih vježbi, izradi priručnika za provedbu stručne prakse, provedbi radionica za mentore i organizaciji Dana karijera. HDIG će u provedbi projektnih aktivnosti blisko surađivati s AMAC-GFV.

Cijeli projekt će trajati 3 godine i u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu 3.974.834,79 HRK, od čega je oko 200.000 HRK predviđeno za troškove HDIG. Veselimo se suradnji s našim fakultetom i projektnim partnerima, a uz takav projektni konzorcij vjerujemo da niti uspjeh projekta neće izostati.

Više o projektu možete doznati ovdje.